Legal Notice

axxelera peptide microarrays

axxelera UG (haftungsbeschränkt)

Karl-Floesser-Str.14
76189 Karlsruhe
Germany

Commercial register: DE-Mannheim HRB 736891
Represented by: Dr. Clemens von Bojničić-Kninski


VAT ID: DE331954161